VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzke

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Toto školenie vysvetľuje nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká naviazané na prácu, vaše práva, zodpovednosti a prostriedky, ktoré máte k dispozícii na zvýšenie bezpečnosti. Hlavným cieľom tohto školenia je vytvoriť povedomie o bezpečnosti a pripraviť vás na skúšku VCA. Výstupom úspešného absolvovania skúšky je osvedčenie platné 10 rokov, ktoré je potrebné pre prácu vo výrobe v Holandsku, Belgicku, Rakúsku, Luxembursku a Nemecku.

Cieľová skupina

Pre každého prevádzkového zamestnanca, ktorý vykonáva prácu v rámci činností, pre ktoré je požadovaný certifikát VCA-B.

Obsahová náplň

 • Filozofia bezpečnosti, riziká ich riešenie (príčiny, ľadovec), prevencia a identifikácia nebezpečných akcií a situácií
 • Legislatíva (právne a administratívne opatrenia)
 • Nehoda
 • Povolenia na prácu

RIZIKÁ A PREVENTÍVNE OPATRENIA TÝKAJÚCE SA:

 • Nebezpečných látok (materiály)
 • Požiaru, výbuchu
 • Uzavretých priestorov
 • Náradia a strojov
 • Manipulácie s bremenami (zdvíhanie, nosenie, výťahy)
 • Pošmyknutia a pádu
 • Práce vo výškach
 • Elektrina
 • Zvárania a podobných činností
 • Ochranné pracovné prostriedky
 • Zvuk
 • Označenia
 • Test

Typ a platnosť osvedčenia:
Diplom – Basic Elements of Safety SCC vydaný Vinçotte Academy (Belgium), s platnosťou na 10 rokov.

Termíny kurzov

01.03.2017

uzávierka termínu 24.01.2017 (Košice)

Prihlásiť sa
08.03.2017

uzávierka termínu 03.03.2017 (Košice)

Prihlásiť sa
15.03.2017

uzávierka termínu 10.03.2017 (Košice)

Prihlásiť sa
22.03.2017

uzávierka termínu 17.03.2017 (Košice)

Prihlásiť sa
29.03.2017

uzávierka termínu 24.03.2017 (Košice)

Prihlásiť sa
29.03.2017

uzávierka termínu 24.03.2017 (Bratislava)

Prihlásiť sa
05.04.2017

uzávierka termínu 31.03.2017 (Košice)

Prihlásiť sa
12.04.2017

uzávierka termínu 07.04.2017 (Košice)

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil: +421 949 050 719
e-mail: training@vincotte.sk

Adresa
Letná 27, 040 01 Košice/Bratislava