Detail kurzu

ASISTENTKA NA KĽÚČ - Pravá ruka manažéra (Len na objednávku)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Asistentka na kľúč je asistentka expert, ktorá je kreovaná podľa požiadaviek objednávateľa/de­tail TU: http://www.espiral.sk/…ka-na-kluc//

Manažér si vyberá k sebe asistentku ľudsky kompatibilnú, zväčša podľa základných kritérií, ktoré sú pri osobnom pohovore zjavné, ako je príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, jazykové zručnosti ai.

Vy si vyberiete asistentku na základe vlastných kritérií a my ju vybavíme:

 • vynikajúcimi administratívnymi a riadiacimi schopnosťami
 • komunikačnými zručnosťami
 • profesionálnym a reprezentatívnym vystupovaním

Vaša pracovníčka získa výbavu zručností, na základe ktorých bude vedieť koordinovať časový kalendár svojho nadriadeného pracovníka, samostatne zabezpečovať asistentské práce a operatívne úlohy pre chod spoločnosti, spozná účinné metodické postupy pre proces administratívnej podpory manažérov, ako i interných pracovníkov pri ich každodennej činnosti.

Obsah kurzu

Asistentka na kľúč

 • Individuálne vzdelávanie (1 os.), mentoring, koučing
 • Školenie sa realizuje na základe objednávky

Praktická škola nie len pre prácu asistentky, ale i v manažmente – príklad tematických celkov:

Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna i neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení

 • Profesionálna a reprezentatívna telefonická a e-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie

Profesionálna telefonická komunikácia

 • tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
 • techniky účinného telefonovania (podávanie informácií, zisťovanie potrieb, riešenie konfliktov, zaujatie a získanie pre spoluprácu)
 • záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu

Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu

 • etiketa a netiketa v e-mailovej komunikácii, účinné pravidlá
 • pozitívny vplyv e-mailov v procese rozhodovania v tímoch, zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu)
 • riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba vhodných komunikačných kanálov, ako i voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov

Asertivita prepojená s empatiou, asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu, asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v partnerstve

 • asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
 • zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • reč tela a asertívne mimo slovné správanie

Negociácia, rokovacie a vyjednávacie techniky, umenie WIN : WIN

 • možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly

Organizovanie a riadenie chodu kancelárie, komplexnosť spravovania agendy nadriadeného manažéra i svojej agendy

 • organizácia a koordinácia časového kalendára, správa kontaktov, efektívny networking
 • príprava, organizovanie a vyúčtovanie služobných ciest, pracovných stretnutí, prospešná evidencia, nastavenie si procesov v administratívnom manažmente

Efektívny time management v živote i v práci – poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu,

 • SWOT – poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
 • efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list , delegovanie úloh
 • správna organizácia svojho pracovného priestoru, ako i svojho nadriadeného pracovníka
 • tipy-triky pre zefektívnenie práce v kancelárii a skvelú spoluprácu s ostatnými pracovníkmi spoločnosti

Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi – profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, písanie zápisnice

najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“

Silný rečník – Presvedčivá prezentácia idei, zásady dobrej prezentačnej techniky, eliminácia strachu, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov, ako si svoju reč skutočne užiť

STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomnosti

 • Hospodárska korešpondencia
 • Hromadná korešpondencia
 1. Práca s došlou a odoslanou poštou (Správa registratúry), profesionálna práca s mailovou poštou
 2. Základy koučingu a „Self coaching“
 • poznanie a riadenie vlastných cieľov, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj
 • stanovovanie cieľov podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických krokov, efektívne napĺňanie svojich cieľov, cieľov tímu

Stres manažment - zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow

Ovládanie základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie

- Pravidlo prednosti, pravej ruky, pozdravy, vizitky a pozvánky, usádzanie hostí, dress code v zmysle príležitostí a iné

MS OFFICE – TOP techniky pre zefektívnenie práce s nástrojmi tohto kancelárskeho balíka: MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint (až po úroveň expert)

Konzultácie vizážistu a štylistu, súčasťou je mini-kurz biznis a denného líčenia, vhodnej úpravy vzhľadu, farebná typológia, vedené profesionálnou vizážistkou (navrhujem pri návšteve Slovenska a Bratislavy – toto si dokážete užiť len osobne)

Zadefinovaniu dĺžky vzdelávacieho procesu predchádza dôkladné zanalyzovanie požiadaviek objednávateľa a aktuálneho stavu vedomostí a zručností účastníčky tréningu, za účelom správneho namodelovania vzdelávacieho procesu.

Základné odporúčania rozsahu:

 • 4 dňový intenzívny tréning – (záujemkyňa je IT zdatná, dôraz sa kladie na soft skills, v MS Office sa orientujeme na tipy triky pre efektívnejšiu prácu s týmto kancel. balíkom)
 • 8 dňový intenzívny kurz – v školiacom stredisku, pred nástupom do zamestnania (záujemkyňa ešte nikdy v administratíve nepracovala)
 • 14 dňový intenzívny kurz – priamo na pracovisku

14 dňový intenzívny tréning počas adaptačného obdobia – vyškolenie pracovníka pre administratívnu prácu v úvodnom období prvého trimestra, s možnosťou vzdelávania priamo na pracovisku. Vzdelávaciemu programu zodpovedá 112 hodín individuálneho mentoringu a tréningu. Tento čas je možné vyčerpať v priebehu 1–2 mesiacov, nakoľko sa neodporúča širšie časové rozptýlenie. Pracovníčka, ktorá absolvuje školenie v našej spoločnosti, nadobudne za krátky čas vedomosti a schopnosti, na základe ktorých bude vedieť s ľahkosťou a sebaistotou zastávať svoju pozíciu.

Cena zahŕňa:

 • Občerstvenie, teplý obed (pri osobnom vedení kurzu)
 • Študijné materiály, prezentácie
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Espiral, s.r.o. | Professional Training & Coaching

Naši klieni o nás píšu: https://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Cieľová skupina

Pre absolvovanie vzdelávacieho procesu nie sú potrebné predchádzajúce skúseností v administratíve. Kurz určený pre budúcu vykonávanú pozíciu:

 • Asistentka GR, konateľa
 • Výkonná asistentka, Projektová asistentka
 • Office Manager
 • Sekretárka, vynikajúca recepčná

Naša úloha:

 • Z dobrej asistentky vypracujeme skvelú.
 • Vy si vyberiete svoju „pravú ruku“ a my zariadime, aby sa ňou skutočne stala.
 • (Alebo)Nájdeme Vám vhodnú kandidátku a vyškolíme, spĺňajúc požiadavky Vašej organizácie.
Hodnotenie
Organizátor