Kredity pre učiteľov: Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Hlavným cieľom vzdelávania je porozumieť čo je asertívna komunikácia a asertívne správanie, osvojiť si a vedieť aplikovať asertívne zručnosti v pedagogickej a odbornej praxi ako efektívny spôsob na prevenciu konfliktov, dosahovanie spolupráce a možnosť uskutočniť svoje ciele bez porušovania práv partnera.

Program je určený pre všetkých pedagogických zamestnancov kariérového stupňa:

 • začínajúci pedagogický zamestnanec
 • samostatný pedagogický zamestnanec
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Cieľová skupina

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ I.stupňa ZŠ)
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ II.stupňa ZŠ)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,stredné odborné

  vzdelávanie,úplné stredné všeobecné vzdelávanie,úplné stredné

  odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

  (učiteľ strednej školy)

 • učiteľ jazykovej školy
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jarmila Kurdilová Mgr.
tel: +421 56/688 38 22
mobil: +421 902 930 232
e-mail: avmi@aveducation.sk

Adresa
Námestie slobody 3 (areál budovy VÚB banky), Michalovce, 071 01 Michalovce

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 902 930 232
mobil: +421 902 930 232
email: avmi@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Michalovce
Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), Michalovce Zobraziť na mape