Kaderníčka, kurz

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu samostatne zvláda všetky kadernícke úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone. Má poznatky o materiáloch používaných v odbore, vie aplikovať jednotlivé materiály na vlasy a vlasovú pokožku s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti. Vie si pripraviť pracovisko, používať pracovné prostriedky a zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu. Absolvent má vedomosti o hygiene a kožných chorobách a zaistiť bezpečnosť pri práci. Ovláda základné ekonomické pojmy a súvislosti ekonomických javov, pozná právne formy podnikania a základné ustanovenia z oblasti pracovného práva. Absolvent vzdelávacieho programu je schopný vykonávať túto profesiu a môže túto službu ponúkať v rámci živnosti alebo sa zamestnať v kaderníckom salóne.

Cieľová skupina

Nezamestnaní, tí, ktorí majú záujem získať vedomosti týkajúce sa tohto kurzu, požadované min. stredné alebo stredoškolské vzdelanie.

Obsahová náplň

Vzdelávací program bude realizovaný prednáškami, výkladmi, inštruktážami, odborným výcvikom zameraným na získanie a upevňovanie praktických zručností.

Typ a platnosť osvedčenia:
Akreditované osvedčenie o absolvovaní MŠ SR

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 450 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Mária Nikodemová
mobil:
+421 911 771 *** zobraziť

email:
avto@... zobraziť


Adresa
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Akadémia vzdelávania pobočka Topoľčany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 447 *** zobraziť

mobil:
+421 905 447 *** zobraziť

email:
avto@... zobraziť

web: www.aveducation.sk/topolcany

Adresa
Akadémia vzdelávania Topoľčany
Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, Topoľčany Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)