LEKTOR - ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRE LEKTOROV VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľ: – poznať zákonitosti vzdelávania dospelých

  • vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
  • poznať zákonitosti tvorby učiva
  • vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
  • vedieť skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
  • naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
  • spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
  • vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
  • poznať zásady hodnotenia účastníkov
  • poznať základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
  • vedieť si zvoliť vlastný štýl výučby.

Cieľová skupina

Osoby, ktoré vzdelávajú alebo chcú vzdelávať dospelých poslucháčov vo svojom odbore na úrovni získaného odborného vzdelania. Kurz je určený pre lektorov jazykových, počítačových, rekvalifikačných kurzov, BOZP, PO , Prvej pomoci a iných oblastí, ktorí chcú získať lektorské zručnosti. Cieľová skupina sú všetci školiaci pracovníci(BOZP,PO,manažment,vzdelávanie…), ktorí chcú alebo budú školiť podľa vyhlášky 124/2006 a 356/2007 – §27 ods.3,4,5 (Výchova a vzdelávanie)a musia mať ukončené štúdium o celoživotnom vzdelávaní akreditované Ministerstvom školstva SR

Obsahová náplň

Čo treba vedieť o učení dospelého človeka Ako poznávať skupinu účastníkov Stanovenie cieľov Stanovenie obsahu Metódy a výcvik v metódach Diagnostika vo vzdelávaní dospelých Komunikácia vo vzdelávaní dospelých Sebapresadzujúce správanie lektora Kultúra správania a vystupovania Samostatné lektorské vystúpenia účastníkov

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie s celoštátnou platnosťou v SR

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 100 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Mária Nikodemová
mobil:
+421 911 771 *** zobraziť

email:
avto@... zobraziť


Adresa
Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, 95501 Topoľčany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 447 *** zobraziť

mobil:
+421 905 447 *** zobraziť

email:
avto@... zobraziť

web: www.aveducation.sk/topolcany

Adresa
Akadémia vzdelávania Topoľčany
Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, Topoľčany Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)