DETAIL KURZU

Aktualizačná Odborná príprava revíznych technikov, osôb na opravu a obsluhu PZ a TZ

Od:

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Nitra

Popis kurzu

aktualizovať osvedčenia revíznych technikov, osôb na opravu (servisných technikov) a obsluhy (kuričov, peciarov, chladiarov) plynových a tlakových zariadení každých 5 rokov

Obsah kurzu

skupina 02.1, 02.2, 02.3 a 04.1, 04.2, 04.3 Vyhl. 356/2007 Zz

Je potrebné predložiť originály osvedčení resp. preukazov

Cieľová skupina

revízni technici, osoby na opravu a obsluha vyhradených plynových a tlakových zariadení s osvedčením alebo preukazom

Certifikát Osvedčenie a preukaz bude predĺžený na ďalších 5 rokov Poznámka k cene

platba vopred na faktúru

Kontaktná osoba

Švec Vladimír, Ing.
+421 915 894 486
ohsas@mail.telekom.sk

Hodnotenie
Organizátor