Detail kurzu

Budovanie tímu a motivácia pracovníkov

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tréningu je zdokonaliť a obohatiť vodcovské a riadiace schopnosti účastníkov, odhaliť skryté rezervy a podporiť prvky kreativity v ich štýle vedenia a riadiacich metódach. Účastníci sa oboznámia s metódami ako odhaliť a odstrániť svoje slabé a zdokonaliť silné stránky pri budovaní a vedení tímu, útvaru a oddelenia firmy. Naučia sa rozpoznať jednotlivé osobnostné typy ľudí, prístupy k nim a techniky ich motivácie. Kurz inšpiruje účastníkov k novým vlastným nápadom a riešeniam ako vedome vplývať a podporovať výkonnosť tímu a jeho členov.

Obsah kurzu

  • Motivačné nástroje nadriadeného
  • Vyváženie pracovných úloh v rámci tímu – labeling pracovníkov
  • Supervízne (kaučingové) stratégie zamerané na podporu rozvoja zamestnancov
  • Sociometria pracovného tímu – akceptácia členov tímu
  • Postavenie a motivácia jednotlivých členov tímu
  • Riešenie konfliktov v tíme
  • Mediácia v rámci tímu
  • Kľúče k potenciálu jednotlivých členov tímu

Cieľová skupina

Tréning je vhodný pre lídrov tímov a vedúcich pracovných skupín

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor