NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2017 A VYBRANÉ PROBLÉMY DPH V PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť aktuálne informácie a legislatívne zmeny v oblasti DPH.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o odborný seminár s problematikou DPH.

Obsahová náplň

Stručný program odborného seminára:

  • Novela zákona o DPH platná od 01.01. 2017
  • Miesto dodania služieb (služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, prepravné služby, atď.)
  • Vznik daňovej povinnosti (pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávaných službách, pri obstaraných službách)
  • „Samozdanenie“ služieb v tuzemsku dodaných zahraničnými osobami (§ 69 ods. 2 a 3)
  • Aplikácia prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach v tuzemsku (§ 69 ods. 12písm. j/)
  • Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a kúpe tovaru od zahraničných osôb na území SR v rámci trojstranného obchodu alebo bežného obchodu a vykazovanie údajov v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze (§ 20, § 19 ods.1)
  • Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Lektor:
Ing. Martin Ťažký, dlhoročný lektor v oblasti DPH

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil: +421 948 259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk

Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava