Detail kurzu

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI - kombinovaná metóda (prezentačná a e-learningová forma)

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Osvojiť si komunikačné a prezentačné zručnosti dôležité pre vlastné presadenia sa a pre reprezentáciu firmy na profesionálnej úrovni. Vedieť zrozumiteľne a presvedčivo prezentovať a efektívne zvládať kritické situácie pri prezentácii.

Obsah kurzu

 • Prvý dojem
 • Osobnosť prezentujúceho – imidž, atmosféra, zručnosti
 • Sebaistota a pozitívny prístup k prezentovaniu
 • Štýl prijímania a odovzdávania informácií pri prezentovaní
 • Štruktúra prezentácie a argumentácia
 • Verbálne a neverbálne prejavy
 • Zvládanie trémy
 • Práca s publikom
 • Neočakávané situácie pri prezentácii a ich zvládanie
 • Najčastejšie chyby pri prezentovaní
 • Tvorba vlastného štýlu prezentácie
 • Videotréning

Cieľová skupina

 • moderátori
 • verejní činitelia
 • obchodní, account a vzťahoví manažéri
 • všetci tí, ktorých základnou úlohou je prezentovať seba i druhých.
Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Hodnotenie




Organizátor