Bratislava

Školenie obsluhy motorových vozíkov VZV - Teoretická príprava – formou e-learningu cez počítač

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov poverených obsluhou motorových vozíkov so základnými znalosťami z oblasti BOZP, technologických požiadaviek a prevádzkyschopnosti týchto zariadení a pripraviť ich na úspešné absolvovanie overenia odbornej spôsobilosti

Teoretická príprava

Obsah – učebný plán

  • Náuka o konštrukcii
  • Náuka o prevádzke
  • Pravidlá cestnej premávky
  • Základy BOZP
  • Poskytovanie prvej pomoci a resuscitácie

Praktická príprava

Obsah – učebný plán – osobitné požiadavky

  • Denná kontrola
  • Prevádzka vozíka
  • Manipulácia

Cieľová skupina

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov poverených obsluhou motorových vozíkov so základnými znalosťami BOZP, technologických požiadaviek a prevádzkyschopnosti týchto zariadení.

Obsahová náplň

Školenie vykonáva inštruktor – lektor motorových vozíkov Marián Hudec. Aktívnym školiteľom obsluhy motorových vozíkov je od roku 2006. Školenia obsluhy motorových vozíkov vykonávame na základe udelenej akreditácie Národným inšpektorátom práce, číslo oprávnenia VVZ-0067/1306.1 Školenia, teóriu ako aj prax vykonávame v Bratislave na Hrachovej ulici č. 4 a v priestoroch objednávateľa.

Lektor:
Marián Hudec

Typ a platnosť osvedčenia:
Preukaz obsluhy podľa normy STN 26 8805 akceptovaný v EU Opakované školenie po 12 mesiacoch

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marián Hudec
mobil:
+421 905 897 *** zobraziť

email:
anna.hudecova@... zobraziť


Adresa
areál ISTROCHEM, 831 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 323 *** zobraziť

mobil:
+421 905 897 *** zobraziť

email:
anna.hudecova@... zobraziť

web: www.vzv-skolenia.sk

Adresa
IMV, s.r.o.
Nobelová 34 areál ISTROCHEM , Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)