Detail kurzu

Asertivita v partnerskom vzťahu - efektívne nadväzovanie a pestovanie vzťahov (1 a 1/2 DEŇ)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Minimum teórie – maximum praxe cez zážitok

Zmyslom tréningu je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov, partnerov, prostredníctvom poznania tajov efektívnej komunikácie, aktívneho počúvania a techník partnerskej, nezraňujúcej asertivity

Vysoko intenzívna práca v úzkom kruhu ľudí, s ktorými sa máte stretnúť, ktorí Vám pomôžu objaviť a rozpoznať to:

 • Kto ste
 • Kam smerujete
 • Prečo – pravý dôvod, čo Vám Váš osobný progres má priniesť, čo prostredníctvom seba chcete a môžete zmeniť vo svojich vzťahoch, svojom okolí

Obsah kurzu

Otvorená forma školenia – lektor pracuje s témami aktívne a pružne, na základe aktuálne zisteného stavu, vedomostí a zručností v komunikačných technikách, aby efektivita školenia bola na najvyššej úrovni = reálna možnosť zlepšenia v procese

1 a 1/2-dňový intenzívny tréning + Partnerský koučing (1 sedenie v cene) Asertivita prepojená s empatiou, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie – v osobných vzťahoch

 • Zážitkový rozvojový program pre Vašu osobnosť
 • Rozpoznáte svoje psychické – mentálne a emocionálne hranice
 • Znovu-objavíte svoje talenty, možnosti pre ďalší osobnostný rozvoj

Ochromenie perfekcionizmom? Nerozumiete jazyku lásky Vášho životného partnera? ai Cieľom tréningu tiež bude:

 • asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita
 • zásady a sociálne spôsobilosti nezraňujúceho asertívneho správania
 • schopnosť ceniť si seba a svoje práva
 • zvyšovanie vlastnej sebaúcty a rešpektu
 • identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb
 • možnosti predchádzania alebo efektívneho riešenia konfliktných situácií
 • prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie
 • expresné negatívne myšlienky a pocity v zdravom a pozitívnom spôsobe spolužitia
 • asertívne riešenie konfliktov
 • asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu
 • asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu
 • asertívne mimoslovné správanie, odkazy a komponenty
 • prijateľné, asertívne NIE
 • asertívne sebaotvorenie
 • asertívna spätná väzba – pozitívna, negatívna
 • asertivita a metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • asertívne techniky a iné

Pochopte zmysel a účel – získajte nové impulzy pre osobnú cestu so svojim NAJLEPŠÍM OSOBNÝM JA

Forma školenia:

 • mini-prednáška, trénovanie
 • demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia
 • individuálny alebo partnerský koučing

Cieľová skupina

 • Tréning určený pre páry i jednotlivcov – diskrétne s individuálnym prístupom (aj 1 z páru)
 • Tréning určený pre páry i jednotlivcov – v skupine, počet účastníkov maximálne 6 osôb

Tréning realizujeme aj na objednávku (Pýtajte si skupinovú zľavu) Cena zahŕňa:

 • Občerstvenie, teplý obed
 • Študijné materiály
 • 1 sedenie – párový/partnerský koučing do 1 mesiaca od tréningu (v cene 100,–€)
 • Certifikát

Rozsah a obsah školenia:

 • 1a 1/2-dňový intenzívny tréning / 9:00 hod – 17:00 hod; 9:00 – 13:00 hod
 • 90 min individuálny alebo partnerský koučing (do 1 mesiaca po tréningu)
Poznámka k cene

Cena platí pre 1 os., cena je konečná

Hodnotenie
Organizátor