Detail kurzu

PM II - Projektový manažment II

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

V náväznosti na PM I. pochopiť riadenie projektu vo vzájomných väzbách medzi rozhodujúcimi prvkami, ako je riadenie cieľov a úloh v jeho realizačnej a ukončovacej fáze, optimalizácia kvality, času a nákladov, kontrola a riadenie zmlúv, zvládnuť pokročilé nástroje PM.Zvládnuť organizáciu práce na projekte z pozície vedúcich a členov projektových tímov. Výmena praktických skúseností z realizácie projektov.

Obsah kurzu

Kritické faktory úspechu riadenia projektov

 • Praktické skúsenosti z realizácie projektov.
 • Zhrnutie metodiky projektového riadenia.

Organizácia práce projektového tímu

 • „Kick-of“, „Status“ a „Close-up“ meeting.
 • Dokumentácia počas riešenia projektu.
 • Postavenie projektového tímu v organizácii.

Časový manažment projektu a TOC

 • Metóda kritickej cesty.
 • Aplikácia teórie obmedzení (TOC) na projekt.
 • Kritická cesta verzus kritická reťaz.
 • Vytváranie „nárazníkov“. Zabezpečenie kritickej reťaze.

Monitoring projektu a riadenie zmien

 • Mechanizmus riadenia projektu v realizačnej fáze.
 • Aplikácia na trojimperatív projektu:

kvalita (špecifikácia), časový harmonogram (termíny) a rozpočet (náklady) projektu.

 • Monitorovanie výkonu, analýza cieľa a odchýlok a riadiace zásahy.
 • Integrovaný prístup k manažmentu zmien.
 • Agilné metódy riadenia projektov. Scrum vs. Waterfall.

Vyhodnotenie projektu

 • Oficiálne odovzdanie (Hand-over) požadovaných formálnych výstupov.
 • Zdokumentovanie a využitie skúseností (získaných počas životného cyklu projektu).

Monitoring projektu a riadenie zmien Agilné metódy riadnia projektov. (Scrum vs. Waterfall, pristup k PM.)

Účasť na PM II sa odporúča po absolvovaní PM I.


Cieľová skupina

Kurz je určený manažérom, projektovým vedúcim špecialistov firiem.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor