Detail kurzu

Základný kurz HTML PHP MYSQL

TeleDom – Vzdelávacie centrum

Popis kurzu

PC kurz je zameraný na najznámejší skriptovací jazyk PHP s najrozšírenejšiu databázu MYSQL.

Naučíme Vás programovať dynamické webové stránky v programovacom jazyku PHP.

Obsah kurzu

1. Príprava vývojárského prostredia, Inštalácia a konfigurácia prostredia, voľba editora

2. HTML

 • Základy do WEB programovania
 • Základné príkazy jazyka HTML a tvorba jednoduchej WEB stránky
 • Pokročilejšie príkazy a vkladanie objektov do stránky

3. Základy kaskádových štýlov CSS

4. Základy jazyka Java SCRIPT = princípy a jednoduché príklady

5. MYSQL

 • Úvod do databáz, základné pojmy
 • Ovládanie databáz, tvorba databáz, tvorba a úprava tabuliek
 • Plnenie tabuliek
 • Jazyk SQL

6. PHP

 • Základné príkazy, vytváranie PHP stránok
 • Premenné, práca s premennými
 • Podmienky, Cykly, Vetvenia
 • Funkcie PHP vstavané aj vlastné
 • Formuláre a ich spracovanie
 • Práca so súbormi
 • Prepájanie PHP scriptu a SQL Databáz

7. Ukážka komplexného projektu napr. Eshop, online databáza

Hodnotenie
Organizátor