Detail kurzu

Category Management - ako zákazník nakupuje

MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia

Popis kurzu

cieľom kurzu je ukázať, ako môže maloobchod zvýšiť svoje zisky a to tým, že zistí ako zákazník nakupuje, čo všetko vplýva na zákazníka. Účastníci sa naučia využívať túto psychológiu pri zostavovaní letákov, umiestňovaní tovaru v obchode a pod. Taktiež sa naučia ako analyzovať predaje a to od špičkových lektorov, ktorí pôsobili v spoločnostiach ako TESCO, adidas, Proctor a Gamble.

Obsah kurzu

Čo všetko sa naučíte?

Úvod do problematiky Category management

 • definícia category management
 • čo je kategória
 • vznik a zakladateľ teórie
 • hlavné využitie (retailing / purchasing)
 • ciele category managementu 4P (Product, Price, Promotion, Placement) alebo PPPTSMI (Product / Price / Place / Time / Sales / Margin / Inventory)
 • nástroje dosiahnutia cieľov (assortment planning, visual merchandising, product groups, forecasting, analysis, inventory management)

Produkt – assortment planning alebo „Čo budeme predávať / čo predávame“

 • definícia produktu a zaradenie do kategórie
 • hierarchické kategórie / kategórie bez hierarchie
 • ako vytovriť kategórie
 • výber správnych produktov detail “assortment planning
 • kľúčové ciele assortment planning (hrubá marža, tržby na m2, …)

Cena alebo „Ako určiť správnu cenu / výšku zľavy“

 • stratégia určovania cien produktov
 • typy promočných aktivít
 • cenové stratégie

Placement and promotion alebo „Umiestnenie, vystavenie a in-store komunikácia“

 • dizajn pôdorysu
 • visual merchandising
 • vizuálna komunikácia
 • plánogramy

Psychológia zákazníka pri nákupe

 • rozdelenie obchodu (Gold Cross, PA1, PA2, stredová ulička, čelá, palety, end-cupy, zóna pokladne)
 • čo si zákazník všíma a ako nakupuje – nákupný zoznam, impulzívny nákup, out of stocky, správne nastavenie cien (line-up), súťaže, POS materiály, atraktívne vystavenia, pridaná hodnota (hosteska, poradenstvo, navigácia)
 • ako upútať pozornosť zákazníka – leták, novinky, druhotné vystavenia, lokálna podpora predaja, vie zákazník čo všetko v obchode nájde?
 • psychológia – umiestenie privátnych značiek, vernostné systémy, kupónové knižky, newsletter, TV tag on, zľava v konkrétny deň, tovar pri pokladni

Analýza dát ako podklady pre category management “Ako chcete niečo manažovať, keď to neviete merať?"

 • zber a analýza dát
 • datbázy produktov
 • ABC analýza
 • SFM analýza
 • placement performance

Cieľová skupina

majitelia maloobchodu, marketingoví manažéri maloobchodu, obchodní a marketingoví manažéri výrobcov tovaru, nákupcovia

Poznámka k cene

Vaša investícia do vzdelávania obsahuje 8 hodinové praktické školenie s cvičeniami, občerstvenie, kvalitné materiály.

Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk

Hodnotenie
Organizátor