Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikova a autorizovaných bezpečnostných technikov - e-learningom

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Kurz aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov a ABT organizujeme v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znp. v rosahu 16 hodín. Bezpečnostný technik a ABT je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Kurz môžete absolvovať kedykoľvek formou e-learningu.

Obsah kurzu

  • Obsah kurzu je zameraný na aktuálny stav a najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia.
  • Kurz môžete absolvovať z domova, z práce, alebo odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet.Vzde­lávanie je možné kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa k nemu, kedy vám to bude vyhovovať. Navyše nemusíte čakať na presný dátum otvorenia klasického kurzu.
  • Môžete ho absolvovať práve v čase, keď Vám vyplýva povinnosť absolvovať AOP BT/ABT.
  • Absolvovanie elektronického kurzu je cenovo výhodnejšie ako jeho prezenčná forma

Na našej www.besoft.sk si môžete ZDARMA aktivovať INFORMAČNÝ SPRAVODAJ, kde Vás pravidelne informujeme o novinkách v oblasti BOZP, OPP, životného prostredia a civilnej ochrany , o seminároch, kurzoch, školeniach a zmenách legislatívy. https://www.besoft.sk/…ny-spravodaj

NAŠE ĎALŠIE POZORUHODNÉ PRODUKTY: Softvér BTS – nástroj uľahčujúci tvorbu dokumentácie a evidencií. E-learning – moderný systém vzdelávania elektronickou formou. Informačný portál – vždy aktuálne informácie z oblastí BOZP, OPP, ŽP a CO. E-klient – efektívna správcovská aplikácia pre sieťových klientov.

Na našej www.besoft.sk si môžete ZDARMA aktivovať INFORMAČNÝ SPRAVODAJ, kde Vás pravidelne informujeme o novinkách v oblasti BOZP, OPP, životného prostredia a civilnej ochrany , o seminároch, kurzoch, školeniach a zmenách legislatívy. https://www.besoft.sk/…ny-spravodaj

NAŠE ĎALŠIE POZORUHODNÉ PRODUKTY: Softvér BTS – nástroj uľahčujúci tvorbu dokumentácie a evidencií. E-learning – moderný systém vzdelávania elektronickou formou. Informačný portál – vždy aktuálne informácie z oblastí BOZP, OPP, ŽP a CO. E-klient – efektívna správcovská aplikácia pre sieťových klientov.

Cieľová skupina

Bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici.

Kontaktná osoba

Bc.Denisa Králik Jesenská, PhDr. Anna Dérerová,
+421 911 650 655
jesenska@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor