Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikova a autorizovaných bezpečnostných technikov - e-learningom

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov a ABT organizujeme v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znp. v rosahu 16 hodín. Bezpečnostný technik a ABT je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Kurz môžete absolvovať kedykoľvek formou e-learningu.

Cieľová skupina

Bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici.

Obsahová náplň

  • Obsah kurzu je zameraný na aktuálny stav a najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia.
  • Kurz môžete absolvovať z domova, z práce, alebo odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet.Vzdelávanie je možné kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa k nemu, kedy vám to bude vyhovovať. Navyše nemusíte čakať na presný dátum otvorenia klasického kurzu.
  • Môžete ho absolvovať práve v čase, keď Vám vyplýva povinnosť absolvovať AOP BT/ABT.
  • Absolvovanie elektronického kurzu je cenovo výhodnejšie ako jeho prezenčná forma

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Zuzana Pešatová , PhDr. Anna Dérerová
mobil:
+421 911 650 *** zobraziť

email:
pesatova@... zobraziť


Adresa
BE-SOFT, a.s., Astrova 2/A, 821 01 Bratisla kedykolvek u Vás doma, či v práci

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Krakovská 23, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)