Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť. Po absolvovaní kurzu získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy pre elektrotechnikov s celoslovenskou platnosťou.

Obsah kurzu

Aktuálne predpisy a zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických

Cieľová skupina

elektrotechnici : § 21,§ 22,§ 23,§ 24.

Kontaktná osoba

Ing. Denisa Králik Jesenská
+421 911 650 622
pangracova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor