DETAIL KURZU

Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa požiadaviek normy IATF 16949:2016

CeMS, s.r.o.

Popis kurzu

Pripraviť účastníkov kurzu na efektívne vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle. Podrobne oboznámiť účastníkov kurzu s požiadavkami technickej špecifikácie normy IATF 16949:2016. Priblížiť uplatňovanie špecifických požiadaviek zákazníkov v automobilovom priemysle (VDA 6.3, Q1 MSA Checklist a ďalšie).Obsah kurzu

  • Vývoj požiadaviek na systém manažérstva dodávateľov v automobilovom priemysle
  • Požiadavky normy IATF 16949
  • Oboznámenie so zmenami, ktoré priniesla revidovaná norma IATF 16949 a ich uplatnenie v súčasnom systéme manažérstva
  • Vzťah medzi IATF 16949 a špecifickými požiadavkami zákazníkov
  • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
  • Certifikácia systému manažérstva kvality podľa IATF 16949 a najčastejšie odchýlky
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

v cene je zahrnuté občerstvenie, obed, učebný materiál, pero, vystavenie osvedčenia

Kontaktná osoba


0908 345 320
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať