Detail kurzu

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK : Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10  zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.
Program kurzu Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle Vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

Bližšie informácie sa dozviete na: www.ibp.sk

BONUS: účastníci získajú aktuálne právne predpisy a vzorové dokumenty

Obsah kurzu

Termín PREZENČNOU FORMOU :    26.10. - 27.10.2020

Termín e-learning :    kedykoľvek v sume: 48,50 € bez DPH (58,20 € s DPH)

Bližšie informácie sa dozviete na: www.ibp.sk

Cieľová skupina

Bližšie informácie sa dozviete na: www.ibp.sk
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor