Detail kurzu

Tréning trénera, pútavý lektor "1:1" osobne/on-line (4 dni)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Chcete si osvojiť tie najúčinnejšie techniky a konkrétne postupy prezentovania, rečnenia pred publikom, vplývanie na jednotlivcov i skupiny?

A čo tak mať schopnosť nasmerovať pozornosť poslucháčov k podnetu, pritiahnuť pozornosť publika a udržať si ju?

Zišli by sa Vám zručnosti pre vybudovanie si s každým publikum vzťah dôvery, hovorenie o témach s pridanou hodnotu, autentickým, vlastným a zároveň pútavým spôsobom?

To, ako zostavovať školenia a workshopy, s premyslenou skladbou programov a záživných rozvojových aktivít, vo vzťahu k zamýšľaným cieľom a k ich dosahovaniu i vyhodnocovaniu, či ste ich splnili, bude vhodne nakombinované s efektným používaním PowerPointu, flipchartu, kamery a účinnej rétoriky.

Zoznámite sa so základmi facilitácie, skupinovej dynamiky a expertného vedenia ľudí tak, že účastníkov budete schopní doviesť k jasným a konkrétnym výstupom programu.

Obsah kurzu

 • Osobnosť lektora, rečníka a jeho vplyv pri verejnom vystupovaní
 • 5 premenných v roli lektora – vzťahové súvislosti medzi jednotlivými premennými a ako to ovplyvňuje prácu LEKTORA so skupinou?
 • Rola lektora, trénera a školiteľa
 • Hard verzus soft skills – efektné používanie  PowerPointu, flipchartu, účinnej rétoriky
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
 • Úroveň cieľov v práci so skupinou a prispôsobenie metodiky vzhľadom k dynamike skupiny
 • Práca s očakávaniami účastníkov a plnením cieľov tréningu
 • Rozdielne formy práce so skupinou: školenie, workshop, prednáška, zážitkový tréning, aktivita, dynamické formy diskusie
 • Formy spätnej väzby - reflexia
 • Nečakané situácie na tréningu, workshopoch, prednáškach a možnosti riešenia – ktoré sú najčastejšie a čo s nimi?
 • Aktivity, metodika, zostavenie tréningového dňa - ako pripraviť dobrý tréning pre skupinu, ktorá:
 • Navzájom sa pozná
 • Navzájom sa nepozná
 • Rozvojové hry, aktivity so zameraním na ciele ako metodické, tak herné ciele
 • Princípy dramaturgie  programu, aktivít
 • Premyslená skladba programov vo vzťahu k zamýšľaným cieľom
 • Výrazové prostriedky: obrazy, modely,  farby, pohyb, hudba, svetlo, tma, miesto, príroda –  jednoducho zapojenie všetkých zmyslov
 • Súčasťou budú špeciálne cvičenia (rozvojové hry), úlohy, práca s rozvojovými nástrojmi, karty, lego, ktoré si účastníci zažijú, s dokonalým prepojením naučeného s praxou
 • V prípade záujmu a časovej kapacity, si môžeme vyskúšať TÍMOVÉ KOUČOVANIE a prácu so skupinou formou koučingu
 • Kľúčové prvky účinného spôsobu, ako stanovovať ciele a odhaliť zdroje ľudí
 • Dosahovanie cieľov tímovej spolupráce
 • Ako vytvoriť spoluprácu medzi „špeciálne obdarenými“ ľuďmi v tímoch
 • Tímové role, spôsob spoznávania okolitého sveta a reakcie naň

Aktívne, podľa potreby, prispôsobíme  témy i obsah tréningu priamo v procese

Cieľová skupina

Začínajúci, či pokročilí:

 • Lektori, facilitátori
 • Interní a externí tréneri soft skills, osobnostného rozvoja
 • Kouči s ambíciou viesť rozvojové programy 

Tréning vediem tiež INDIVIDUÁLNE. Len Vy a Vaša lektorka, v cene 880,-€/1os./1 deň, teda: 3520,-€
0(spýtajte sa na vlastný termín)

Certifikát Potvrdenie o úspešnom absolvovaní tréningu, s nosnými témami
Hodnotenie
Organizátor