Detail kurzu

Change management - riadenie zmien

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

V každej organizácii sa ročne realizuje veľké množstvo projektov. Veci okolo nás sa menia čím ďalej rýchlejšie a čo platilo dnes už môže byť zajtra zastarané. Tento kontext núti firmy transformovať sa, čo zo sebou nevyhnutne prináša potrebu efektívneho riadenia zmien.

Možno ste sa už aj sami presvedčili, že v skutočnosti rada projektov a transformácií nedosiahne požadovaných výsledkov, no nie je to pre nedostatok technológií alebo disponibilných zdrojov. Hlavným faktorom medzi úspechom a neúspechom ostáva človek – zamestnanec, ktorý zmenu musí prijať, osvojiť si ju a stelesniť vo svojej práci. Len tak môžeme očakávať žiadané výsledky, ktoré má daná transformácia priniesť. V opačnom prípade sa stretneme s rezistenciou voči zmene, ktorá môže viesť až k zastaveniu projektu, upustenia od transformačných cieľov, a v krajnom prípade aj zániku firmy z dôsledku nedostatočnej adaptácie sa na čoraz častejšie zmeny externého prostredia.

Naše školenie sa zaoberá rezistenciou voči zmene a pripraví účastníkov na to, ako systematicky riadiť zmeny ako súčasť každého projektu, resp. transformácie. Metodika a nástroje sú ilustrované konkrétnymi príkladmi s praxe a aplikované na príklady účastníkov

Obsah kurzu

Ciele školenia

 • Diagnostikovať a predvídať ťažkosti spojené so zmenami: charakteristiky, problémy a typické správanie spojené so zmenami
 • Definovať a vyskúšať si akcie, ktoré sa majú vykonať na management efektívneho plánu riadenia zmien (komunikácia, organizácia, aktivácia aktérov zmeny – „change makers“, školenia atď.)
 • Vedieť aplikovať vhodný prístup a relevantné nástroje pre úspešný priebeh riadenia zmien
Obsahová náplň:
 • Čo je to riadenie zmien
 • Metodiky riadenia zmien a 4 kľúčové prvky, ktoré treba dostáť pod kontrolu
 • Aké sú psychologické aspekty zmien a ako sa s nimi vysporiadať
 • Iniciovať a implementovať zmeny v organizácii tak, aby pri ich zavádzaní bola zaistená maximálna miera podpory
 • Aké sú role manažéra v období zmien
 • Ako pracovať s motiváciou tímu a jednotlivcov
 • Tipy a triky pre angažovanie managementu a pracovníkov cez facilitáciu kolektívnych seminárov a workshopov
 • Správne škálovať zmenu plošne na celú firmu
 • Zostaviť plán komunikácie pre vrcholový manažment i zamestnancov
 • Ako merať efektívnosť zmeny

Forma vzdelávania: Interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: konkrétne príklady z praxe, prípadové štúdie, praktický nácvik situácií na príkladoch účastníkov, riadená diskusia, spätná väzba

Dĺžka tréningu: 2 dni

Cieľová skupina

Tréning je určený pre manažérov, projektových manažérov a všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľaju na riadení zmien v rámci projektov
Poznámka k cene

Cena 315 EUR je bez DPH, je vrátane občerstvenia a pracovných materiálov

Kontaktná osoba

Mária Pipová
0918 329 305
maria.pipova@megaeducation.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať