Detail kurzu

Asertivita a zvládanie náročných situácií

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

 • Zlepšite svoju komunikáciu s ľuďmi a schopnosť presadiť sa bez rizika narušenia medziľudských vzťahov.
 • Začnite prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky.
 • Naučte sa vo vypätej situácii zvoliť vhodný štýl interakcie a argumentácie (na pracovisku, aj mimo neho).
 • Zistite, ako pod tlakom nepodľahnúť emóciám a zachovať si profesionálne vystupovanie.

Obsah kurzu

 • Vnímanie vlastných emócii – až keď vieme, čo sa s nami deje, vieme to ovládať
 • Riadenie vlastných negatívnych emócií
 • Schopnosť vnímania a rozpoznania emócií druhých ľudí
 • Osobné alergie – prečo na niektorých ľudí reagujeme „emočnejšie“ než na iných
 • Techniky emocionálnej obrany voči negatívnym emóciám tých druhých
 • Podstata asertivity v kontakte s okolím
 • Tri „s“ asertivity – sebadôvera, sebapoznanie a sebaúcta
 • Základné asertívne práva
 • Techniky asertívneho správania a komunikácie
 • Asertívne vyjadrenie a prijatie spätnej väzby a kritiky
 • Ako sa vysporiadať s manipuláciou
 • Asertívne zvládanie konfliktných situácií
 • Nácvik komunikácie s kritickým typom
 • Demonštrácie konfliktných situácií
 • Vplyv hnevu a frustrácie na vznik konfliktu
 • Odhalenie vlastného prístupu k riešeniu konfliktov

Cieľová skupina

všetci, ktorí sa chcú naučiť zvládať náročné situácie v práci, aj mimo nej
Hodnotenie
Organizátor