Detail kurzu

CIPD Associate Diploma in People Management - úroveň 5

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Popis kurzu

PwC Akadémia je akreditovaným poskytovateľom CIPD - Chartered Institute of Personnel and Development -kvalifikácií a získala status Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne. Organizuje, koordinuje a riadi CIPD kvalifikácie v 13-tich krajinách Európy.

Obsah kurzu

Modul I. - Výkonnosť v spoločnosti a firemná kultúra v praxi. 
Termíny:  7., 9., 15. marec 2023

Modul II. - HR prax založená na dôkazoch
Termíny:  19., 24. apríl 2023

Modul III. - Profesionálne správanie a oceňovanie ľudí
Termíny: 30. máj, 6. jún 2023

Modul IV. - Riadenie pracovnoprávnych vzťahov
Termíny:  11., 18. júl 2023

Modul V. - Talent manažment a plánovanie ľudských zdrojov
Termíny:  30. okt., 7., 14. nov 2023

Modul VI. - Odmena za výkon a prínos
Termíny: 12., 19., 26 september 2023

Modul VII. - Leadership a rozvoj manažmentu
Termíny: 15., 22., 29. január 2024

Každé stretnutie je v trvaní 4 hodín v čase od 9.00 - 13.00 hod.

Cieľová skupina

CIPD Úroveň 5 je vhodná pre HR manažérov od 2 rokov praxe, s maximálne 10-ročnou odbornou praxou, ktorí riadia rôzne oblasti HR – napr. nábor, odmeňovanie, vedenie talentov, vzťahy so zamestnancami, analýzy alebo pracujú ako HR biznis partneri či vedú celú oblasť HR, túžia rásť a mať väčší vplyv na podnikanie.

Certifikát CIPD Associate Diploma in People Management Poznámka k cene

Cena kurzu: 2 850 EUR + DPH. CIPD predplatné a poplatok: 489 EUR + DPH

Hodnotenie
Organizátor