Detail kurzu

CIPD Associate Diploma in People Management - úroveň 5

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Popis kurzu

PwC Akadémia je akreditovaným poskytovateľom CIPD - Chartered Institute of Personnel and Development -kvalifikácií a získala status Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne. Organizuje, koordinuje a riadi CIPD kvalifikácie v 13-tich krajinách Európy.

Obsah kurzu

Modul I. - Výkonnosť v spoločnosti a firemná kultúra v praxi. 

Termíny: 17., 24.1.2024  /  24., 30.4.2024

Modul II. - HR prax založená na dôkazoch
Termíny:    29.2. a 7.3.2024  /  12., 19.3.2024

Modul III. - Profesionálne správanie a oceňovanie ľudí
Termíny:   11., 18.4.2024  /  30.5., 6.6.2024

Modul IV. - Riadenie pracovnoprávnych vzťahov
Termíny:   20., 27.5. a 3.6.2024   /  4., 11.7.2024

Modul V. - Talent manažment a plánovanie ľudských zdrojov
Termíny:   3., 8., 12.7.2024  /   4., 11. a 18.9.2024

Modul VI. - Odmena za výkon a prínos
Termíny:   5., 12., 19.9.2024   /   22., 29.10., 5.11.2024

Modul VII. - Leadership a rozvoj manažmentu
Termíny:  21., 28.10. a 4.11.2024   /  6., 11., 16.12.2024


Každé stretnutie je v trvaní 4 hodín v čase od 9.00 - 13.00 hod.

Cieľová skupina

CIPD Úroveň 5 je vhodná pre HR manažérov od 2 rokov praxe, s maximálne 10-ročnou odbornou praxou, ktorí riadia rôzne oblasti HR – napr. nábor, odmeňovanie, vedenie talentov, vzťahy so zamestnancami, analýzy alebo pracujú ako HR biznis partneri či vedú celú oblasť HR, túžia rásť a mať väčší vplyv na podnikanie.

Certifikát CIPD Associate Diploma in People Management Poznámka k cene

Cena kurzu: 3 000 EUR + DPH. CIPD predplatné a poplatok: 489 EUR + DPH

Hodnotenie
Organizátor