Detail kurzu

Pedikér - pedikérka - 284 hod.

Zuzana Torčíková

Popis kurzu

  • akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Absolvent vzdelávacieho programu má po ukončení kurzu vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania nôh klasickou mokrou pedikúrou a mediciálnou suchou pedikúrou, vedomosti o kožných chorobách a chorobách nechtov, ortopedických ochoreniach nôh, zručnosti pri aplikovaní laku a géllaku na nohách. 

  • cieľom vzdelávania je odborne vyškoliť záujemcov o prácu pedikéra/pedikérky tak, aby nadobudli teoretické a praktické zručnosti pre úspešný výkon tohto povolania
  • Prax: Začiatok praxe začína skúšaním si prebraného učiva vzájomne t.j. sami na sebe. Následne podľa pokynov lektoriek si každý účastník zabezpečí svojich modelov samostatne.

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

  • Na základe tohto osvedčenia môže absolvent požiadať o vykonanie Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti cez Slovenskú živnostenskú komoru, ktorá je potrebná k založeniu živnosti. Skúška na overenie odbornej spôsobilosti nie je súčasťou kurzu.

Obsah kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu má po ukončení kurzu vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania nôh klasickou mokrou pedikúrou a mediciálnou suchou pedikúrou, vedomosti o kožných chorobách a chorobách nechtov, ortopedických ochoreniach nôh, zručnosti pri aplikovaní laku a géllaku na nohách. Dokáže klientovi poradiť v oblasti starostlivosti o nohy. Má vedomosti o hygiene a kožných chorobách a vie zaistiť bezpečnosť pri práci. Ovláda základné ekonomické pojmy a súvislosti ekonomických javov, pozná právne formy podnikania a základné ustanovenia z oblasti pracovného práva. 

  1. Spôsob ukončenia kurzu – písomná a praktická časť záverečnej skúšky
  2. Získanie osvedčenia s celoštátnou pôsobnosťou

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon pedikérskych služieb.


Certifikát Osvedčenie má celoštátnu platnosť Poznámka k cene

Cena pre samoplatcov. V cene je zahrnutý materiál, ktorý je potrebný k praktickej časti kurzu

Hodnotenie
Organizátor