Detail kurzu

Školský psychológ pokračujeme

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

DOBRÁ PRAX

Zorientovali ste sa už v základnej legislatíve, poznáte kolegov aj žiakov školy, máte kontakty s rodičmi, vaša práca školského psychológa/školskej psychologičky zapadá do fungovania školy. Ponúkame vám možnosť zdieľania dobrej praxe, naučiť sa a vyskúšať techniky v rámci poradenstva so žiakmi, rodičmi aj učiteľmi. Webinár je koncipovaný ako zážitkové laboratórium pre tri 45 minútové bloky – žiaci, učitelia, rodičia. Súčasťou každého bloku  je  diskusia k danej technike.

Obsah kurzu

ŠKOLITEĽKA: Eva HLISTOVÁ

Eva Hlistová pracuje ako školská psychologička v ZŠ 25 rokov. Absolvovala štvorsemestrálne štúdium školskej psychológie na FF UK v Bratislave, dlhodobý psychoterapeutický výcvik v adlerovskej individuálnej psychológii a dvojročný výcvik v terapii hrou. Je členkou Slovenskej asociácie individuálnej psychológie a OZ Labyrint. Spolupracuje s MŠ ako konzultant pre učiteľky a rodičov. Je členkou školského podporného tímu a vzdeláva sa v tejto oblasti. Spolupracovala na príprave štandardov pre školských psychológov v rámci Národného projektu vo VÚDPaP ako externý špecialista. Jej srdcovou pracovnou aktivitou je využívanie arteterapeutických techník.

Cieľová skupina

  • primárne pre: školskí psychológovia na základnej škole
  • školskí psychológovia na strednej škole

Väčšia časť obsahu kurzu je zameraná na psychológov na ZŠ.

Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať