Detail kurzu

Agilný Leadership

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Agilný prístup je súhrnom praktík, metód a nástrojov, ktoré prinášajú do organizácie väčšiu dynamiku, otvorenosť k zmenám, flexibilitu a spoluprácu. Ich plné využitie si však vyžaduje nové osobné nastavenie a špecifický prístup k vedeniu spolupracovníkov. Ako naplniť tieto výzvy a stať sa dobrým agilným lídrom? Dozviete sa na tomto kurze.

Obsah kurzu

Agilný prístup
 • Čo je to agilný prístup, východiská a rozdiel medzi tradičným a agilným prístupom
 • Analýza našej organizácie a môjho tímu – ako na tom z pohľadu agility sme
Ja a agilita
 • Mindset pre agilitu, rastové nastavenie, otvorenosť k zmenám, proaktivita, ochota učiť sa
 • Osobná SWOT analýza
Kľúčové zručnosti lídra pre efektivitu v agilnom prostredí
 • Future skills agilného lídra
MOMENTY PRAVDY“ v praxi agilného lídraPrincípy agilného vedenia spolupracovníkov
 • Zladené porozumenie očakávaní a zmyslu úloh
 • Kolaboratívny prístup a flexibilita pri hľadaní riešení
 • Pravidlá spolupráce a cielenie na výsledok
Riadenie cieľov a efektivita
 • Ako formulovať ciele v agilnom prostredí
 • Ako dávať spätnú väzbu
 • Koordinácia tímu pri agilnom riadení
Podpora agilného myslenia
 • Podpora experimentovania a flexibility v myslení
 • Rastieme spolu – učenie sa v agilnom tíme
Tri piliere motivácie v agilnom prostredí
 • Autonómia
 • Majstrovstvo
 • Zmysel

Cieľová skupina

Kurz je určený pre TOP a vyšší stredný manažment, ktorí majú záujem rozvíjať svoje líderské schopnosti.
Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor