Detail kurzu

Opatrovateľský kurz - kurz opatrovania

Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelavanie

Popis kurzu

Opatrovateľský kurz vykonávame na základe akreditácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Kurz je akreditovaný MPSVaR SR v rozsahu 220 hodín. Opatrovateľský kurz, nazývaný tiež kurz opatrovania je určený opatrovateľkám aj opatrovateľom. Kurz je možné absolvovať už za tri a pol týždňa. Ak nespĺňate kvalifikáciu na prácu opatrovateľky, je pre Vás náš kurz jasnou voľbou a nevyhnutnosťou. Kurzy opatrovania organizujeme v najvyššej kvalite na celom území Slovenska. Absolvujte kurz v dennej, večernej . Opatrovateľské kurzy sú tak prístupné všetkým. Vzdelávanie sa končí skúškou a po nej je Vám vydaný certifikát v slovenskom alebo nemeckom jazyku (za poplatok). Rekvalifikáciu u nás získate za najnižšie ceny a v najvyššej kvalite. Získate tak možnosť pracovať ako opatrovateľ/opatrovateľka.

Výhody nášho kurzu:
 • kurzy organizujeme v dennej, večernej forme,
 • ponúkame najnižšie ceny, množstvo zliav, "online" prednášky zdarma,
 • na vyžiadanie navyše zabezpečíme vytlačené sylaby za nízky poplatok,
 • opatrovateľské kurzy sú intenzívne už do 21 dní,
 • certifikát vydávame v SJ a NJ  (za popaltok),
 • rozsah opatrovateľského kurzu, kurzov opatrovania je 220 hodín,
 • prednášky  pre všetkých,
 • opatrovateľľský kurz môžete uhradiť aj na splátky bez navýšenia,
 • certifikát nášho opatrovateľského kurzu platí na Slovensku aj v zahraničí,
 • náš opatrovateľský kurz je akreditovaný Min. práce soc. vecí a rodiny SR,
 • školíme jednotlivcov, skupiny aj pre opatrovateľské domy na celom Slovensku,
 • opatrovateľský kurz využijete pri práci na Slovensku i v zahraničí,
 • vynikáme individuálnym prístupom, profesionalitou a bezkonkurenčnými službami,
 • máme kvalifikovaných lektorov s množstvom skúseností
 • v jednotlivých mestách organizujeme taktiež kurzy nemčiny pre opatrovateľky.
 • Prvý úspešný kurz bol spustený už 5. 2. 2022 hneď po získaní akreditácie. 
Ako prebieha záverečná skúška?

Skúška z opatrovateľského kurzu sa koná pred komisiou, pozostáva z písomného testu a ústnej odpovede. Počas odpovede môžete využiť rôzne pomôcky alebo názorne ukázať postupy. 

Obsah kurzu

Aké poznatky si z opatrovateľského kurzu odnesiete?

Osvojíte si teoretické poznatky a praktické zručnosti získané z opatrovateľského kurzu, ktoré využijete ako budúca opatrovateľka pri svojej práci. Získate poznatky o liekoch, chorobách, postupoch, prevencii, manipulácii s klientom. Všetky získané poznatky z opatrovateľského kurzu použijete s cieľom podpory sebaúcty, samostatnosti a aktivizácie klienta. Získaný certifikát Vás oprávňuje na prácu na tejto pozícii.

Čo všetko sa na kurze vyučuje?

Prednášky absolvujete predovšetkým z oblastí: Úvod do opatrovateľstva, základy hygieny, prevencia šírenia nákaz, prvá pomoc, princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko chorých a postihnutých klientov, základy fyzioterapie, ergoterapie, zaobchádzanie a transport, bezpečnosť, prevencia úrazov, psychológia s dôrazom na ošetrovanie a starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí, verbálna a neverbálna komunikácia, zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca, legislatíva (zákon o ochrane osobných údajov, živnostenský zákon, ...).

Cieľová skupina

pre osoby, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú službu 
Certifikát osvedčenie o kurz opatrovania Poznámka k cene

na cene sa dá dohodnúť

Kontaktná osoba


0904292375
oravaopps@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor