Detail kurzu

Prezenčne/Online Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu


Kurz je určený:

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Obsah kurzu

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava - Ružinov

Prezenčne/Online v závislosti od situácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu technika požiarnej ochrany.
Certifikát Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a zách Poznámka k cene

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

Kontaktná osoba

PhDr. Ingrid Kuzmínová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor