Detail kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Kurz je určený:

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Obsah kurzu

Organizačné pokyny:

1. Sústredenie 12.02.2024 - 16.02.2024
2. Sústredenie 26.02.2024 -  01.03.2024
3. Sústredenie 11.03.2024 – 15.03.2024

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

BONUS: Softvérová aplikácia, pomocou ktorej si účastníci môžu overovať vedomosti formou elektronických testov a ktorá ich dokonale pripraví na ústnu časť skúšky z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ č. 20/2015 v znení pokynu č. 20/2015, novela č. 9/2018 a novela č. 10/2023.


Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu technika požiarnej ochrany.
Certifikát Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a zách Poznámka k cene

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

Kontaktná osoba

PhDr. Ingrid Kuzmínová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať