Detail kurzu

Archivácia a riadenie dokumentácie

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu


Archivácia a riadenie dokumentácie je nutnosť pre každú spoločnosť. Je to jedna z požiadaviek normy IATF 16949. Pre zavedenie archivácie sa používa norma VDA 1 Dokumentácia a archivácia- Výhodou tohto školenia je možnosť naučiť sa, či zlepšiť riadenie dokumentácie, archivovanie záznamov, pochopenie požiadaviek noriem a legislatívy, ako aj ľahšie vyhľadávanie dokumentov a záznamov.

Obsah kurzu

RÁMCOVÝ PROGRAM

Začiatok o 8.30 hod.Koniec o 16.30 hod.

METÓDY VZDELÁVANIA: ODBORNÝ VÝKLAD, PRAKTICKÉ CVIČENIE, DISKUSIA

FORMA: PREZENČNÁ - v prípade pandemických zmien bude školenie online, kurz sa otvorí podľa záujmu

Certifikát certifikát o absolvovaní školenia Poznámka k cene

cena zhŕňa: náklady na organizačné a odborné zabezpečenie školenia, školiace materiály, občerstvenie a obed, vystavenie certifikátu pre úspešných absolventov školenia

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
Organizátor