Kaderník - kaderníčka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Záujemca získa praktické a teoretické vedomosti v danom odbore.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom pôsobiť v oblasti kaderníckych služieb.

Absolvent vzdelávacieho programu samostatne zvláda všetky kadernícke úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone. Má poznatky o materiáloch používaných v odbore, vie aplikovať jednotlivé materiály na vlasy a vlasovú pokožku s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti. Vie si pripraviť pracovisko, používať pracovné prostriedky a zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu. Absolvent má vedomosti o hygiene a kožných chorobách a zaistiť bezpečnosť pri práci. Ovláda základné ekonomické pojmy a súvislosti ekonomických javov, pozná právne formy podnikania a základné ustanovenia z oblasti pracovného práva. Absolvent vzdelávacieho programu je schopný vykonávať túto profesiu a môže túto službu ponúkať v rámci živnosti alebo sa zamestnať v kaderníckom salóne.

Obsahová náplň

Forma výučby 5× týždenne po 8 h. resp.podľa dohody

Typ a platnosť osvedčenia:
Akreditované osvedčenie o absolvovaní MŠ SR

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 450 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Šimová Jana, PhDr.
tel: +421 911 454 254
mobil: +421 911 454 254
e-mail: avprievidza@gmail.com

Adresa
Bakalárska 2, 971 01, Prievidza

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 911 454 254
mobil: +421 911 454 254
email: avprievidza@gmail.com
web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Prievidza
Bakalárska 2, Prievidza Zobraziť na mape