PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO, 75 hod.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Akreditované kurzy môžu byť evidovaným nezamestnaným preplatené v plnej výške prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny formou „REPASu“. Vyberte si akreditovaný kurz a informujte sa o aktuálnych možnostiach preplatenia kurzu cez ÚPSVaR SR. Pre schválenie kurzu cez úrad práce musí byť kurz potvrdený minimálne 30 dní pred začatím kurzu. Informujte sa na tel. č.: 0948/259 626.

Špeciálna cena pre samoplatcov a firmy 179 €

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov a poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre účtovnícku prax. Taktiež sa naučia súčasnú planú legislatívu z oblasti podvojného účtovníctva s aplikáciu na prax.

Cieľová skupina

Akreditovaný kurz je určený pre všetkých záujemcom, ktorí pôsobia, chcú pôsobiť v oblasti účtovníckej praxe alebo si chcú otvoriť živnosť. Účastníci kurzu získajú novú kvalifikáciu účtovník v podvojnom účtovníctve.

Kurzy zdarma pre evidovaných nezamestnaných

Obsahová náplň

Učebný plán: právna úprava účtovníctva, majetok a zdroje krytia majetku,súvaha, účtovné záznamy, hospodárske operácie, účtovné prípady, sústava účtov v sústave PÚ, pravidlá účtovania, dlhodobý majetok, zásoby, materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby, zúčtovacie vzťahy, náklady, výnosy, účtovná uzávierka, účtovná závierka, záverečná písomná práca.

Časový rozsah kurzu: 75 vyuč. hod., vyučovací proces sa uskutočňuje 3× do týždňa, v poobedných hodinách od 15:00 hod. do 19:00 hod. Na prvom stretnutí si účastníčky s lektorom dohodnú intenzitu kurzu, resp. harmonogram prednášok a praktických cvičení. V cene kurzu účastníci získajú pracovný materiál – skriptum.

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO, 40 hod., 129 €
  • PRÁVNE MINIMUM MZDOVÉHO ÚČTOVNÍKA A PERSONÁLNEHO MANAŽÉRA, 40 hod., 222 €
  • MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO, 96 hod., 289 €
  • SPRÁVA REGISTRATÚRY – ARCHIVÁR, 60 hod., 264 €

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Lektor:
Odborníčka a lektorka v oblasti podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva (Ing.)

Typ a platnosť osvedčenia:
OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

10.11.2016 - 09.12.2016

od 15:30 hod. do 19:00 hod.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil: +421 948 259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk

Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava