Kurz: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Popis kurzu

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov a poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre účtovnícku prax. Pochopia systém účtovania v účtovnom programe Omega. Taktiež sa naučia súčasnú planú legislatívu z oblasti podvojného účtovníctva s aplikáciu na prax.Obsah kurzu

Učebný plán: právna úprava účtovníctva, majetok a zdroje krytia majetku,súvaha, účtovné záznamy, hospodárske operácie, účtovné prípady, sústava účtov v sústave PÚ, pravidlá účtovania, dlhodobý majetok, zásoby, materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby, zúčtovacie vzťahy, náklady, výnosy, účtovná uzávierka, účtovná závierka, záverečná písomná práca.

Časový rozsah kurzu: 77 vyuč. hod., vyučovací proces sa uskutočňuje 2 x do týždňa, v poobedných hodinách od 15:30 hod. do 19:00 hod. Na prvom stretnutí si účastníčky s lektorom dohodnú intenzitu kurzu, resp. harmonogram prednášok a praktických cvičení + 2 vyuč. hod. účtovný program Omega (lektorka premieta na plátno + účastníkom je ponúknutá možnosť nainštalovať cvičný program omega do ich vlastných notebookov).

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO, 96 hod., 289 €

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.Cieľová skupina

Akreditovaný kurz je určený pre všetkých záujemcom, ktorí pôsobia, chcú pôsobiť v oblasti účtovníckej praxe alebo si chcú otvoriť živnosť. Účastníci kurzu získajú novú kvalifikáciu účtovník v podvojnom účtovníctve.Certifikát

OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOUPoznámka k cene

Pre evidovaných nezamestnaných 0 € pre samoplatcov 179 €Kontaktná osoba

Mgr. František Kozoň
+421 948 259 629
kurzy.tt@vajak.sk


Organizátor