Efektívne vedeni porád

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ciele kurzu:

 • naučiť sa praktické zručnosti prípravy a vedenia porád
 • rozvinúť svoje prezentačné schopnosti
 • spoznať rôzne štýly vedenia porád a naučiť sa ich používať

Cieľová skupina

Manažéri na všetkých riadicích úrovniach

Obsahová náplň

CIELE A TYPY PORÁD

Typy porád – informatívna, riešiteľská, plánovacia, kombinovaná

Štýly vedenia porád – direktívny prístup a facilitatívny prístup – výhody, nevýhody, vhodnosť použitia daného prístupu

PRÍPRAVA PORADY

Príprava porady – ciele, program, štruktúra, časový rozsah, kto – čo – prečo – kedy – ako

Tvorba agendy – ciele, časový rozsah, body rokovania, výstupy, pravidlá diskusie a rozhodovania

Tvorba štruktúry porady – kroky porady – otvorenie, úvod, vedenie cez body, rozhodovanie, formulovanie výstupov, uzavretie

ZRUČNOSTI POTREBNÉ NA EFEKTÍVNE VEDENIE PORÁD

Zručnosti potrebné na efektívne vedenie porady

 • kladenie otázok
 • parafrázovanie
 • zapájanie účastníkov
 • vedenie diskusie
 • spájanie diskusie s cieľmi stretnutia
 • držanie sa témy
 • smerovanie k výstupom

Podnecovanie nápadov

Typy rušivých správaní účastníkov a ako ich konštruktívne zvládať

Metódy na zbieranie informácií

 • brainstorming
 • brainwriting
 • trirdenie informácií – N/3, laso, značkovanie…

Metódy na hodnotenie informácií a rozhodovanie

 • kriteriálne hodnotenie
 • párové porovnanie
 • kritický oponent

PRAKTICKÝ NÁCVIK

Praktický nácvik vedenia porady

Ako robiť poradu efektívne

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová, Mgr.
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape