Efektívne vedenie porád

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Po dobre odvedenej porade sú všetci informovaní o všetkom, členovia tímu poznajú navzájom svoje postoje. Každý vie, kam ich tím smeruje a aké budú ďalšie kroky. Porady sú jedným zo základných – a často využívaných – pracovných nástrojov manažéra.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

  • naučiť sa praktické zručnosti prípravy a vedenia porád
  • rozvinúť svoje prezentačné schopnosti
  • spoznať rôzne štýly vedenia porád a naučiť sa ich používať

Cieľová skupina

Manažéri na všetkých riadiacich úrovniach

Obsahová náplň

CIELE A TYPY PORÁD

Typy porád – informatívna, riešiteľská, plánovacia, kombinovaná

Štýly vedenia porád – direktívny prístup a facilitatívny prístup – výhody, nevýhody, vhodnosť použitia daného prístupu

PRÍPRAVA PORADY

Príprava porady – ciele, program, štruktúra, časový rozsah, kto – čo – prečo – kedy – ako

Tvorba agendy – ciele, časový rozsah, body rokovania, výstupy, pravidlá diskusie a rozhodovania

Tvorba štruktúry porady – kroky porady – otvorenie, úvod, vedenie cez body, rozhodovanie, formulovanie výstupov, uzavretie

ZRUČNOSTI POTREBNÉ NA EFEKTÍVNE VEDENIE PORÁD

Zručnosti potrebné na efektívne vedenie porady

  • kladenie otázok
  • parafrázovanie
  • zapájanie účastníkov
  • vedenie diskusie
  • spájanie diskusie s cieľmi stretnutia
  • držanie sa témy
  • smerovanie k výstupom

Podnecovanie nápadov

Typy rušivých správaní účastníkov a ako ich konštruktívne zvládať

Metódy na zbieranie informácií

Metódy na hodnotenie informácií a rozhodovanie

PRAKTICKÝ NÁCVIK

Praktický nácvik vedenia porady

Ako robiť poradu efektívne

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová, Mgr.
mobil:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
katarina.rothova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť

web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape