Kurz: ADIT - Advanced Diploma in International Taxation

Popis kurzu

ADIT je medzinárodne uznávaná kvalifikácia, udeľovaná inštitúciou Chartered Institute of Taxation (CIOT), ktorá stanovuje globálne meradlo v oblasti medzinárodného zdaňovania.Obsah kurzu

Modul I – Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Transferové oceňovanie

Druhý modul sa zaoberá základmi transferového oceňovania založenom na modeli OECD. Dôraz je kladený na metódy stanovenia transferových cien, princíp trhového odstupu, porovnateľnosť, otázky súladu a zamedzenia dvojitého zdanenia a riešenie sporov.

Modul II – Princípy medzinárodného zdaňovania

Tento modul sa zaoberá modelovou daňovou zmluvou OECD a je povinný pre všetkých študentov. Dôraz kladie na kľúčové otázky ako sú princípy medzinárodného daňového práva, zamedzenie dvojitého zdanenia, výklad zmluvy, transferové oceňovanie, práca OECD a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v medzinárodnom meradle.

Modul III – Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Daň z pridanej hodnoty v EU

Posledný modul skúma zákony EÚ týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré upravujú systém DPH vo všetkých členských štátoch. Predstavuje základné princípy legislatívy EÚ, smernice a iné právne predpisy zaoberajúce sa DPH a uplatňovaním európskeho právneho poriadku Súdnym dvorom.Cieľová skupina

Táto kvalifikácia je vhodná pre všetkých profesionálov, ktorí chcú získať väčšiu istotu v problematike medzinárodného zdaňovania a potrebujú chápať viaceré daňové systémy.

Prečo študovať ADIT?

  • Globálne meradlo a medzinárodné uznanie – držitelia Diplomu sú oprávnení používať titul “ADIT” a môžu požiadať o členstvo v organizácii CIOT a stať sa medzinárodným daňovým poradcom.
  • Doplnková kvalifikácia – posúva Vaše zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie na vyššiu úroveň.
  • Zlepšuje Vaše kariérne možnosti, vedomosti a hodnotu vášho tímu.Kontaktná osoba

Daniel Černák, Obchodný zástupca Akadémie
+421 903 679 558
daniel.cernak@pwc.com


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena