Detail kurzu

ADIT - Advanced Diploma in International Taxation - Modul III - Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Priame zdaňovanie v EÚ

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Popis kurzu

ADIT je medzinárodne uznávaná kvalifikácia, udeľovaná inštitúciou Chartered Institute of Taxation (CIOT), ktorá stanovuje globálne meradlo v oblasti medzinárodného zdaňovania.

Obsah kurzu

Modul I – Princípy medzinárodného zdaňovania

Tento modul sa zaoberá modelovou daňovou zmluvou OECD a je povinný pre všetkých študentov. Dôraz kladie na kľúčové otázky ako sú princípy medzinárodného daňového práva, zamedzenie dvojitého zdanenia, výklad zmluvy, transferové oceňovanie, práca OECD a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v medzinárodnom meradle.

Modul II – Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Transferové oceňovanie

Druhý modul sa zaoberá základmi transferového oceňovania založenom na modeli OECD. Dôraz je kladený na metódy stanovenia transferových cien, princíp trhového odstupu, porovnateľnosť, otázky súladu a zamedzenia dvojitého zdanenia a riešenie sporov.

Modul III – Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Daň z pridanej hodnoty v EU

Posledný modul skúma zákony EÚ týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré upravujú systém DPH vo všetkých členských štátoch. Predstavuje základné princípy legislatívy EÚ, smernice a iné právne predpisy zaoberajúce sa DPH a uplatňovaním európskeho právneho poriadku Súdnym dvorom.

Poplatok za kurz k modulu II. zahŕňa:

 • 8 x 4 hodiny live online webináre - 22.9; 29.9; 6.10; 15.10; 22,10; 28.10; 3.11; 11.11.2021
 • 2 dni opakovací prezenčný kurz (face to face/online) - 24. - 25.11.2021
 • 2 hodiny individuálna konzultácia - po dohode s lektorom
 • Študijné materiály 
 • Cvičná skúška oznámkovaná lektorom, vrátane spätnej väzby a odporúčaní
 • ADIT skúška - 9.12.2021

Termíny pre jeseň a zimu 2023 sú :

Modul I

 • 19, 26 september 2023 (9:00 - 12:00) 
 • 3,10, 17, 24, 31 október 2023 (9:00 - 12:00)
 • 7 november 2023 (9:00 - 12:00)
 • 14,15, 21, 22 november 2023 (9:00 - 12:00)
 • ADIT skúška - december 2023

Modul III

 • 19, 26 september 2023 (13:30 - 17:00)
 • 3, 10, 17, 24, 31 október 2023 (13:30 - 17:00) 
 • 7 november 2023 (13:30 - 17:00)
 • 14, 15, 21, 22 november 2023 (13:30 - 17:00)
 • ADIT skúška - december 2023

Cieľová skupina

Táto kvalifikácia je vhodná pre všetkých profesionálov, ktorí chcú získať väčšiu istotu v problematike medzinárodného zdaňovania a potrebujú chápať viaceré daňové systémy.

Prečo študovať ADIT?

 • Globálne meradlo a medzinárodné uznanie – držitelia Diplomu sú oprávnení používať titul “ADIT” a môžu požiadať o členstvo v organizácii CIOT a stať sa medzinárodným daňovým poradcom.
 • Doplnková kvalifikácia – posúva Vaše zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie na vyššiu úroveň.
 • Zlepšuje Vaše kariérne možnosti, vedomosti a hodnotu vášho tímu.

Prečo študovať ADIT s Akadémiou?

 • Akadémia má dlhoročné skúsenosti s výučbou profesijných kvalifikácií. V súčasnosti ponúka študijné programy od 6 globálnych profesijných inštitúcií. 
 • Viac ako 1500 študentov ročne sa zúčastňuje kurzov Akadémie.
 • Naši lektori sú naším najväčším aktívom. Všetci sú profesionálmi vo svojom obore so silným akademickým zázemím a praktickými skúsenosťami.
 • Naši študenti majú kompletnú administratívnu podporu Akadémie. 
Certifikát ADIT Poznámka k cene

Cena zahŕňa prípravný kurz k Modulu III. kvalifikácie ADIT. Cena ADIT skúšky: 220 GPB. ADIT registračný poplatok: 215 GPB.

Hodnotenie
Organizátor