Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora.

Cieľová skupina

neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie

Obsahová náplň

 • Charakteristika a typológia neziskových organizácií.
 • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku – právna úprava.
 • Postupy účtovníctva.
 • Účtovné triedy.
 • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.
 • Výpočet daňových povinností.
 • Prezentácia účtovnej závierky.
 • Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ.
 • Diskusia.

Lektor:
Ing. Hedviga Vadinová - Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní, Ing. Dagmar Koraušová - popri všetkých aktivitách je tiež uznávanou lektorkou seminárov zameraných na problematiku účtovníctva a daní

Termíny kurzov

27.01.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
31.01.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
20.02.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
06.03.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
17.03.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
05.04.2017

8.30-16.00 (Košice)

Prihlásiť sa
29.05.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
26.06.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
14.07.2017

8.30-16.00 (Vysoké Tatry)

Prihlásiť sa
24.08.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
11.09.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
06.10.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
22.11.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
15.12.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel: +421 2/330 052 28
mobil: +421 915 692 889
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

Adresa
Železničiarska 13, 811 04, Bratislava,Žilina,Košice,Vysoké Tatry

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/330 051 31
email: dana.janosikova@dashofer.sk
web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape