VEDENIE POKLADNIČNEJ EVIDENCIE Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA A OSOBITNÝCH PREDPISOV + AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2016

Základné info
  • Poznámka k cene: AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR - 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!
  • Organizátor: AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

VEDENIE POKLADNIČNEJ EVIDENCIE Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA A OSOBITNÝCH PREDPISOV

Cieľová skupina

pokladníci, ekonomovia, učtovníci, zamestnávatelia a pod.

Obsahová náplň

Vedenie pokladničnej evidencie z pohľadu účtovníctva a osobitných predpisov

  1. Legislatívna úprava vedenia pokladničnej dokumentácie v zmysle zákona o účtovníctve a príslušných postupov účtovania
  2. pokladničné doklady versus účtovné a daňové doklady a ich náležitosti
  3. druhy pokladničných operácií (príjmy, výdavky, poskytovanie záloy, preddavku, vyúčtovanie preddavkov…)
  4. obmedzenie hotovostných platieb v zmysle osobitného predpisu
  5. Pokladnica versus-registračná pokladnica (výstupy, náležitosti dokladov, použiteľnosť dokladov z RP v účtovníctve ÚJ…)
  6. Oceňovanie peňažných prostriedkov v cudzej mene (poskytovanie, zúčtovanie preddavkov v cudzej mene)
  7. Inventarizácia peňažných prostriedkov, ekvivalentov peňažných prostriedkov a povinné výstupy z inventarizácie týchto prostriedkov
  • riešenie schodku alebo prebytku pokladničnej hotovosti a cenín

5. Podmienky pre výkon funkcie pokladníka (kvalifikačné predpoklady a požiadavky, pracovné podmienky, bezpečnostné opatrenia…)

6. Osobná zodpovednosť pokladníka za zverené hodnoty (DoHZ…)

7. Dôsledky neprijatia bezpečnostných opatrení v obalsti pracovných podmienok a zodpovednosti pokladníka

8.Zodpovednosť pokladníkov, účtovníkov, ekonómov za správnosť, úplnosť, preukázanosť, pravdivosť pokladničných operácií a peňažnú hotovosť.

9. Diskusia

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Každý, kto chodieva k nám na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme na Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412, +421 911 807 081
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape