Preškolenie interných audítorov na novú revíziu normy ISO 9001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Preškolenie interných audítorov, aby mohli vykonávať interné audity podľa novej revízie normy.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre interných audítorov ISO 9001:2008.

Obsahová náplň

  • Úvod kurzu – predstavenie
  • História revízií normy ISO 9001
  • Prehľad zmien v štruktúre normy ISO 9001:2015
  • Prehľad zmien v obsahu normy ISO 9001:2015 a ISO 9000:2015
  • Nové požiadavky normy a ich interpretácia v praxi
  • Spôsob auditovania nových požiadaviek
  • Integrácia ISO 9001 s ISO 14001 a OHSAS 18001 (45001)
  • Cvičenia, záverečný test
  • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu

Lektor:
Ing.Peter Štefánik, RNDr. Karol Marsina

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marianna Kuchárová
mobil:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 04001 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
vincotte@... zobraziť

web: www.vincotte.sk

Adresa
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)