MILK run - simulačná hra pre optimalizáciu logistických procesov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

CIEĽ TRÉNINGU

  • prostredníctvom „praktického zážitku“ a „priamym“ zoznámením sa s princípmi MILK RUN kvalifikovane oboznámiť a informovať účastníkov o postupoch, ktoré obsahuje tento koncept a jeho podstatné myšlienky.
  • na základe postupného zlepšovania a pochopenia procesov smerom k MILK RUN získať praktickú aj teoretickú základňu pre implementáciu princípov.

Cieľová skupina

Manažéri logistiky, logistické plánovanie, priemyselní inžinieri, vedúci skladu

Obsahová náplň

OBSAH TRÉNINGU Školenie prebieha v oblasti dodávateľského reťazca, internej logistiky a výroby formou simulačnej hry vo viacerých behoch:

  • Tradičný systém zásobovania
  • Vyhodnotenie tradičného systému zásobovania
  • WORKSHOP ku zlepšeniu súčasného stavu
  • Zmena logistického systému (zmena layoutov, zmena systému riadenia, zmena stavu zásob, zmena systému zásobovania podniku materiálom, riešenie problémových situácií v zásobovaní, atď.)
  • Nový milk-run systém
  • Vyhodnotenie milk-run systému a porovnanie KPI s tradičným systémom
  • Prínosy pre dodávateľov, internú logistiku ako aj pre výrobnú linku

V roku 2009 sme za simulačnú hru MILK- run získali Cenu Ministra hospodárstva SR v kategórii Inovácia služieb

MILK RUN je bezkonkurenčnou verziou simulačnej hry, ktorá presne kopíruje niektoré procesy objednávateľa na malom priestore a v časovom rámci niekoľkých hodín. Cieľom simulačnej hry prostredníctvom „praktického zážitku“ a „priamym“ zoznámením sa s princípmi hry je kvalifikovane oboznámiť účastníkov s postupmi, ktoré postupne zlepšujú pochopenie simulovaných procesov a získať teoretickú, ale aj praktickú základňu pre implementáciu princípov vyplývajúcich zo simulačnej hry Supplier MILK-run vo vlastnom podniku dodávateľa.

Lektor:
Ing. Radomír Marček V súčasnosti pracuje v spoločnosti CEIT Consulting ako konzultant a lektor na oddelení Lean a logistika. Venuje sa problematikám materiálového hospodárstva a plánovania a riadenia výroby. Vyštudoval Katedru spojov na ŽU. V minulos

Termíny kurzov

23.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8661/6A (hlavná budova CEIT), Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)