DETAIL KURZU

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda všetky kozmetické úkony starostlivosti o pleť, ruky a celé telo. Má poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie a dekoratívnej kozmetiky, má poznatky o materiáloch používaných v odbore, vie aplikovať jednotlivé kozmetické prípravky s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti. Dokáže klientovi odborne poradiť v starostlivosti o pleť. Vie si pripraviť pracovisko, používať pracovné prostriedky a zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu. Môže sa zamestnať v kozmetickom salóne, alebo si otvoriť živnosť.

Obsah kurzu

  • SOMATOLÓGIA
  • HYGIENA A EPIDEMILÓGIA
  • CHÉMIA KOZMETICKÝCH PRÍPRAVKOV
  • DERMATOLÓGIA
  • KOZMETICKÉ CHYBY A CHOROBY KOŽE KOZMETIKA
  • STAROSTLIVOSŤ A OŠETROVANIE RÚK
  • TECHNIKA KOZMETICKÝCH ÚKONOV
  • EKONÓMIA

Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí majú záujem získať vedomosti týkajúce sa tohto kurzu a majú minimálne stredné alebo stredoškolské vzdelanie.

Poznámka k cene

samoplatcovia majú možnosť upatnenia zľavy do 30% podľa počtu účastníkov

Kontaktná osoba

Bc. Eva Haragová
+421 902 930 237
kurzylm@avtatry.sk

Hodnotenie
Organizátor