DETAIL KURZU

Školenie bezpečnostných poradcov podľa ADR - základné

Od:

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.

Popis kurzu

Základné školenie na výkon bezpečnostných poradcov podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať funkciu bezpečnostného poradcu podľa ADR vo firmách, ktoré dopravujú, balia, plnia, nakladajú a vykladajú nebezpečné veci, ale aj pre pracovníkov štátnej správy.

Certifikát 5 rokov Poznámka k cene

podľa druhu školenia

Kontaktná osoba

Ing. Nadežda Jarabá, Margita Žigová
+421 2/555 674 69
jaraba@adr.sk

Hodnotenie
Organizátor