DETAIL KURZU

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA V PRAXI

Od:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom kurzu je osvojiť si asertívne komunikačné techniky a nástroje umožňujúce zvládať aj náročné komunikačné situácie. Podstatou asertívnej komunikácie je otvorenosť a bezkonfliktné jednanie. Naučiť sa správať sebaisto, vedieť presadiť svoj názor, obhájiť svoje hranice, naučiť sa sebaúcte a úcte k druhým ľuďom.

Obsah kurzu

 • Význam komunikácie v živote človeka
 • Rôzne úrovne komunikácie
 • Kanály verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Význam prvého dojmu
 • Základné princípy a pravidlá asertivity
 • Ako si poradiť s manipulatívnym správaním
 • Asertívne práva a povinnosti
 • Zlaté pravidlá aktívneho počúvania
 • Význam hraníc v našom živote
 • Príčiny vzniku konfliktov
 • Druhy konfliktov a možnosti ich riešenia
 • Oprávnená a neoprávnená kritika
 • Nácvik základných asertívnych techník – modelové situácie

Kurz je spojený s komunikačným tréningom a nácvikom jednotlivých techník. Účastníci budú mať možnosť precvičiť si problémové situácie z osobného či pracovného života a naučiť sa tak reagovať novým, efektívnym spôsobom.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke: https://cdv.uniba.sk/…cia-v-praxi/

Cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii.

Kontaktná osoba

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
+421 2/501 177 02
barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor