DETAIL KURZU

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

2-dňové školenie je určené pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorým končí platnosť osvedčenia bezpečnostného technika resp. autorizovaného bezpečnostného technika. Sú povinní v zmysle § 23 ods. 6 , a § 24 ods. 10 zák. 124/2006 Z.z. v z.n.p. absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu vždy do 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.Cieľová skupina

technici BOZP a ABT

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor