PRAKTICKÝ PREHĽAD POVINNOSTI PERSONALISTU A PRACOVNOPRÁVNA DOKUMENTÁCIA V PRAXI PERSONALISTU

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

PRAKTICKÝ PREHĽAD POVINNOSTI PERSONALISTU A PRACOVNOPRÁVNA DOKUMENTÁCIA V PRAXI PERSONALISTU

Cieľová skupina

PERONALISTI, MZDÁRI, ÚČTOVNÍCI, PODNIKATELIA, ZAMESTNÁVATELIA A POD.

Obsahová náplň

PRAKTICKÝ PREHĽAD POVINNOSTI PERSONALISTU A PRACOVNOPRÁVNA DOKUMENTÁCIA V PRAXI PERSONALISTU

1. Nové úlohy, výzvy, povinnosti zamestnávateľov po novelách Zákonníka práce zákonmi

Ø č. 307/2014 Z. z. s účinnosťou k 1.1.2015

Ø č. 14/2015 Z. z. s účinnosťou k 1.3.2015,

Ø č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní..s účinnosťou k 1.9.2015, 1.1.2016.

Ø č. 351 /2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov…s účinnosťou od 18.6.2016

Ø č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave… s účinnosťou od 2.1.2016

Ø č.440/2015 Z. z. o športe … s účinnosťou od 1.1.2016.

Uvedenými zákonmi sa menia aj ďalšie súvisiace predpisy ( napr. zákon o SP, ZP, službách zamestnanosti, inšpekcii práce, zákona o dani za príjmov)

2. Povinnosti personalistov v oblasti vzniku, zmeny PP, zmeny podmienok zamestnávania , uzatváraní a skončení dohôd na práce vykonávané mimo pracovného pomeru, zánik pracovnoprávnych vzťahov – spolupráca so zástupcami zamestnancov a TOP manažmentom vrátane uzatvárania KZ, tvorby pracovného poriadku, organizačného poriadku, súčinnosť pri plánovaní a realizácii organizačných zmien, výbere vhodného spôsobu zamestnávania, tvorbe sociálnej, personálnej stratégie atď.

3. Povinnosti resp. spolupráca pri určovaní podmienok zamestnávania

  • pracovný čas – forma pracovného času, rozvrhnutie pracovného času, evidencia PČ
  • plánovanie dovoleniek, zabezpečenie čerpania dovoleniek v lehote ustanovenej ZP, určenie dôvodov a rozsahu krátenia dovolenky,
  • plánovanie prestávok v práci, odpočinku…
  • pracovné podmienky tehotných, dojčiacich žien, mladistvých, osôb so ZPS…

4. Vedenie osobnej pracovnoprávnej dokumentácie, požiadavky na jej úschovu zmysle osobitných predpisov,

5. Spolupráca personalistov pri zabezpečovaní povinného školenia najmä v oblasti BOZP, ochrany osobných údajov, ale aj v ďalších oblastiach (vstupné a periodické školenia zamestnancov)

6. Povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov (bezpečnostný projekt a bezpečnostná smernica – informačný systém „Personalistika…“

7. Povinnosti v oblasti zákona o službách zamestnanosti

  • zamestnávanie cudzincov a vysielanie našich zamestnancov do zahraničia,
  • povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím,

8. Zabezpečovanie potrebnej kapacity pracovnej sily – využívanie agentúr dočasného zamestnávania (výhody, nevýhody)

  • povinnosti užívateľského zamestnávateľa

9. Obsah a náležitosti interných predpisov najmä:

  • Pracovného poriadku,
  • Smernice o tvorbe, čerpaní SF,
  • Registratúrneho poriadku pre osobné spisy a personálnu dokumentáciu

10. Personálna dokumentácia – VZORY personálnej dokumentácie -PRAKTICKÉ POUŽITIE

11. Diskusia

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

Tešíme sa na Vás!

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape