AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV A AUTORIZOVANÝCH BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ- 0229/09 – 01.2 a odst. 6 § 23 /BT/ a odst. 9 § 24 /ABT/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov internátnou formou v rozsahu 16 hodín. Po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy bude účastníkom vydané potvrdenie. Autorizovaným bezpečnostným technikom potvrdíme účasť aj na osvedčenie ABT.

Cieľová skupina

bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici

Obsahová náplň

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov bude zameraná v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.356/2007Z.z. Príloha č.2 na: 1.zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti a II. časti, 2.stav a vývoj pracovnej úrazovosti, 3.aktuálne poznatky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Termíny kurzov

25.09.2017 - 26.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Rastislav Polák
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 905 262 *** zobraziť

email:
rastislav.polak@... zobraziť


Adresa
Akademická 4, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 902 920 *** zobraziť

email:
zuzana.repiska@... zobraziť

web: www.agroinstitut.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, NITRA Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)