PERSONÁLNY MANAŽMENT

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Osvojenie si odborných vedomostí o personálnej a mzdovej agende, o legislatívnych a pracovno-právnych náležitostiach personálnej a mzdovej agendy. Získané vedomosti budú trénované na modelových situáciách. Osvojiť si efektívne a cielené riadenie ľudských zdrojov, personálnych nákladov, s využitím najnovších poznatkov v riadení ĽZ, pracovných tímov, ale aj kariérového rozvoja manažéra. Zároveň je štúdium zamerané na posilnenie strategického vnímania útvaru ĽZ pri nadväzovaní personálnej politiky na stratégiu firmy.

Cieľová skupina

Personálni manažéri alebo záujemcovia oprácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.

Obsahová náplň

Kurz sa skladá z 8 modulov, spolu 80 vyučovacích hodín:

Modul 1 / Personalistika v systéme riadenia firmy (10 hodín) Modul 2 / Plánovanie, nábor a výber zamestnancov (10 hodín) Modul 3 / Riadenie firemnej kultúry (10 hodín) Modul 4 / Plánovanie a riadenie rozvoja ľudí (10 hodín) Modul 5 / Risk manažment v personalistike (10 hodín) Modul 6 / Špeciálne personalistické nástroje rozvoja ľudí (10 hodín) Modul 7 / Personalistika ako pomedzie ekonómie a práva (10 hodín) Modul 8 / Personalistika ako pomedzie psychológie, práva a sociológie (10 hodín)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 911 717 *** zobraziť

email:
barbora.klenovicova@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)