Kurz: Mediátor

Popis kurzu

Získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.Obsah kurzu

  1. Základy právneho poriadku – 25 h teória + 25 h prax
  2. Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora – 25 h teória + 25 h prax
  3. Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov – 25 h teória + 25 h prax
  4. Vedenie procesu mediácie, príprava dohôd – 25 h teória + 25 h praxCieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti mediátora.

Požadované vzdelanie:

  1. vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňaCertifikát

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzuPoznámka k cene

možnosť preplatenia Úradom práce prostredníctvom REPAS-u, samoplatci možná zľava 30 % v závislosti od počtu ľudí v kurzeKontaktná osoba

Ing. Rudolf Šerý
+421 902 930 234
kurzy.pp@avtatry.sk