DETAIL KURZU

LEAN MANAGEMENT I

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Lean Management je zážitkový tréning uplatnenia metód Lean Managementu pre zvyšovanie efektivity, flexibility a kvality procesov.

Obsah kurzu

1. Štíhla organizácia v praxi a ciele Lean

 • Príklady aplikácie Lean Managementu v automobilovej a inej výrobe a v službách.
 • Čo je štíhla výroba a ako sa aplikujú „lean“ princípy v oblasti služieb ?
 • Postup strategického plánovania – Hoshin Kanri.

2. Simulácia zoštíhľovania organizácie na hre „Stickletrain“

 • Ako odstraňovať straty (plytvanie) v procesoch.
 • Ciele zvyšovania výkonnosti.
 • Aplikácia na výrobný systém a prenesenie princípov do oblasti pôsobenia účastníkov kurzu.

3. Popis a analýza procesov

 • Mapovanie procesoch.
 • Čas cyklu procesu. Kalkulácia nákladov na transakciu.
 • Štandardizovaná práca. Zákaznícky a procesný „takt“.
 • „Layout“ podporujúci „štíhle procesy“.

4. Vybrané nástroje v praxi – organizácia pracovísk, flexibilita a kvalita

 • Vizualizácia v praxi. Prevencia vzniku chýb.
 • Aplikácia „5S“.

5. Aplikácia systémov „ťahu“ (Pull System)

 • Aplikácia systému ťahu (zákazníkom procesu) na hru, „One-piece-flow“.
 • Videofilm implementácie Kanban systému vo firme.

6. Eliminácia plytvaní a optimalizácia procesov

7. Postup implementácie Lean Managementu

 • Assessment firmy. Projekty implementácie systémov a nástrojov

„leanu“.

 • Kritické faktory úspechu a analýza silových polí implementácie Lean Managementu.
 • Skúsenosti z praxe. Aplikácia v oblasti pôsobenia

účastníkov

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Viac informácií na www.fbe.sk

Cieľová skupina

Seminár Lean Management je určený najmä pre manažérov, ktorí uvažujú o zavedení, alebo ich podniky už aplikujú metodiky zvyšovania efektívnosti procesov „Six Sigma“ a „Lean Managment“, pre garantov projektov, pre vedúcich tímov zlepšovania pracovníkov v úvode programu prípravy „Black Belts“ a „Green Belts“ a ostatných, ktorí majú záujem bližšie spoznať praktické postupy a skúsenosti z aplikácie filozofie a nástrojov „Six Sigma“ a Lean Management".

Viac informácií na www.fbe.sk

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať